Ostróg nad Horyniem, miasto, lata międzywojenne. Ruiny zamku książąt Ostrogskich z XVI w. Na dalszym planie Cerkiew Bohojawleńska. Pocztówka. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.