Międzyrzecz Ostrogski (Międzyrzecze), wieś w gminie Nowomalin, 2000 r. Cerkiew pw. św. Trójcy z XVI w., zlokalizowana wewnątrz murów zamkowych. Ofiarowana została Franciszkanom na kościół katolicki przez księcia Janusza Ostrogskiego w 1602 r. Po kasacie zakonów kościół ponownie zamieniono na cerkiew. Fot. T. Marciak.