Nowomalin, 2000 r. Kaplica zamkowa z XVII w., przebudowana w 1822 r., neogotycka. Fot. T. Marciak.