Nowomalin, wieś, siedziba gminy, 2000 r. Ruiny zamku z XVI-XVIII w. kniaziów Jełomalińskich. Fot. T. Marciak.