Ostróg nad Horyniem, 1939 r. Uczennice Liceum Pedagogicznego na placu Żwirki i Wigury. Własność W. Rząd.