Ostróg nad Horyniem, 1939 r. Uczennice Liceum Pedagogicznego na praktyce w szpitalu w ramach przysposobienia wojskowego kobiet. Własność W. Rząd.