Włodzimierz Wołyński w czasie I wojny światowej. Panorama miasta. Pocztówka austriacka. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.