Włodzimierz Wołyński, 1916 r. Cerkiew prawosławna w dawnym kościele oo. Jezuitów. Pocztówka austriacka. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.