Mapa - miejsca zbrodni ludobójstwa ukraińskiego na Polakach. Opracowanie Ewy Siemaszko w książce Władysława i Ewy Siemaszków "Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945", Wydawnictwo von Borowiecky, Warszawa 2000.