Włodzimierz Wołyński, 1916 r. Cerkiew prawosławna od 1840 r. Pierwotnie kościół oo. Jezuitów (od 1755 r.), po kasacie zakonu w 1774 r. przekazany Bazylianom, później prawosławnym; rewindykowany w 1921 r. Obecnie remontowany z przeznaczeniem na cerkiew. Pocztówka austriacka. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.