Bielin, wieś w gminie Werba, 1943 r. Zamordowani przez UPA 11 kwietnia 1943 r. we wsi Hajki mieszkańcy Bielina: Władysława Kondracka i jej syn Longin. Ze zbiorów W. i E. Siemaszków.