Poryck, miasteczko, siedziba gminy, 2002 r. Dawny cmentarz katolicki, na który przeniesione zostały szczątki ekshumowane z miejsca, gdzie stał kościół i gdzie znajdowały się mogiły Polaków zamordowanych 11 lipca 1943 r. Ekshumacja i upamiętnienie miejsca ludobójstwa zostały dokonane staraniem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Ze zbiorów Stowarzyszenia Upamiętnienia Polaków Pomordowanych na Wołyniu w Zamościu.