Witoldów, 1990 r. Na miejscu dawnej kolonii pola kołchozowe. Wnukowie zamordowanych Stankiewiczów: Zygmunt Maguza i Alicja Hensel stawiają znicze na podwórzu gospodarstwa w miejscu, gdzie zostali pochowani ich dziadkowie w 1943 r. Ze zbiorów Z. Maguzy.