Marian Drożdżowski, syn Władysława ze Stasina, zdjęcie powojenne. Wyciągnięty po rzezi przez Ukraińca z Kałusowa ze stosu zwłok jako roczne dziecko, przechowywany przez niego i oddany rannemu ojcu. Ze zbiorów W. i E. Siemaszków.