Adela Drożdżowska ze Stasina, zdjęcie powojenne. Wyskoczyła przez szczelinę w ścianie ze stodoły, w której upowcy zamknęli i wymordowali wszystkie kobiety i dzieci. Ze zbiorów W. i E. Siemaszków.