Włodzimierz Wołyński, 1998 r. Ołtarz główny po odnowieniu kościoła farnego. Fot. L. Popek.