Bielin, wieś w gminie Werba, 1998 r. Kaplica pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1933 r., przerobiona na cerkiew. Fot. L. Popek.