Włodzimierz Wołyński, 1998 r. Kościół farny pw. św. Joachima i św. Anny z 1752 r., w remoncie. Został zwrócony katolikom po okresie dewastacji w latach 1958-1992. Fot. L. Popek.