Włodzimierz Wołyński, 1992 r. Budynek, w którym w dwudziestoleciu międzywojennym mieścił się Wydział Powiatowy (Sejmik). Własność W. Siemaszki.