Włodzimierz Wołyński, 1933 r. Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii. W drugim rzędzie pierwszy z prawej Roman Bień. Ze zbiorów T. Bienia.