Włodzimierz Wołyński, 1931/1932 r. Uczniowie Szkoły Podczorążych Rezerwy Artylerii podczas ćwiczeń. Ze zbiorów T. Bienia.