Włodzimierz Wołyński, lata międzywojenne. Widok ogólny. Pocztówka. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.