Włodzimierz Wołyński, miasto, lata 1915-1916. Ulica Kowelska (w dwudziestoleciu międzywojennym ulica Piłsudskiego). Pocztówka austriacka. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.