Sarny, 1997 r. Domek polskiej rodziny kolejarskiej, obecnie zamieszkały przez rodzinę ukraińską. Własność H. Nowaczyk.