Sarny, 1997 r. Budynek przedwojennego Gimnazjum Państwowego. Własność H. Nowaczyk.