Sarny, 2000 r. Dworzec kolejowy. Własność J. Rutkowskiego.