Sarny, 2001 r. Wnętrze kościoła. Własność J. Rutkowskiego.