Sarny, 1995 r. Powrót z Polski do kościoła w Sarnach obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej, przechowywanego w Łodzi od 1945 r. Własność H. Nowaczyk.