Sarny, 1995 r. W kościele po remoncie: obraz Naświętszego Serca Pana Jezusa, przywieziony z Wołynia i przechowywany w latach 1945-1995 przez rodzinę Rutkowskich, byłych mieszkańców kolonii Dołhe. Następnie przekazany kościołowi w Sarnach w 1995 r. z okazji ponownego poświęcenia; obok tablica pamięci rodu Rutkowskich z kolonii Dołhe, ufundowana przez rodzinę z Polski. Własność J. Rutkowskiego.