Sarny, 1933 r. Na ulicy Kupieckiej. Pocztówka. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.