Bereżnica, miasteczko w gminie Dąbrowica, 2002 r. Pozostałość po barokowym kościele pw. św. Rafała Archanioła z 1726 r., zniszczonym przez UPA w 1943 r. Fot. L. Popek.