Do³he, kolonia w gminie Antonówka, 2002 r. Pomnik na zbiorowej mogile Polaków zamordowanych 11 listopada 1943 r. przez UPA. Fot. L. Popek.