D±browica, 2002 r. Na cmentarzu: kaplica rzymskokatolicka z 1767 r. Obecnie zamieniona na cerkiew. Fot. L. Popek.