Dąbrowica, miasteczko, siedziba gminy, 2002 r. Kościół rzymskokatolicki pw. św. J. Chrzciciela z pierwszej połowy XVIII w., rokokowy. Jedyny ocalały kościół z dawnego dekanatu włodzimierzeckiego diecezji łuckiej. Zwrócony katolikom w 1992 r. Fot. L. Popek.