Rokitno, 1999 r. Cmentarz poległych żołnierzy polskich w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. Fot. L. Popek.