Rokitno, miasto, 1995 r. Kaplica pw. ¶w. Teresy, patronki Wołynia, postawiona w latach 90-tych. Ze zbiorów H. D±bkowskiego.