Sarny, 1997 r. Krzyż na placu przykościelnym w miejscu, gdzie byli mieszkańcy Saren przenieśli ludzkie szczątki znalezione na zdewastowanym cmentarzu katolickim. Własność H. Nowaczyk.