Sarny, 1995 r. Pozostałości po cmentarzu rzymskokatolickim. Obecnie w miejscu tym zlokalizowane jest targowisko. Własność H. Nowaczyk.