Sarny, 1917 r. Kaplica drewniana pw. Najświętszego Serca Jezusa, pełniąca funkcje kościoła parafialnego. Postawiona została w majątku generała Derożyńskiego z przebudowanego budynku kolejowego. Pocztówka rosyjska. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.