Luboml, 1995 r. Kościół parafialny pw. św. Trójcy ufundowany w 1412 r. przez króla Władysława Jagiełłę. Zdewastowany po 1945 r. został zwrócony katolikom w 1992 r. i odremontowany. Na zdjęciu kościół oraz dzwonnica. Fot. brat A. Brzózka.