Luboml, 1938 r. Szesnastowieczna synagoga, ozdobiona renensansow± attyk±, o charakterze obronnym, wówczas najcenniejszy zabytek miasta. Zniszczona podczas wojny. Fot.F. M±czak. Ze zbiorów S. M±czaka.