Luboml, 1938 r. Zjazd Obrony Narodowej. W¶ród uczestników mieszkańcy wsi Ostrówki. Ze zbiorów L. Popka.