Luboml, 1938 r. Pracownicy Starostwa Powiatowego. Ze zbiorów L. Laskowskiego.