Luboml, 1937 r. Kurs dla Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich. W drugim rzędzie nad pierwszą siedzącą od lewej Jadwiga Teleżyńska, instruktorka, podczas wojny członek konspiracji AK w Łucku i współpracownik Kurii Biskupiej. Ze zbiorów L. Popka.