Wola Ostrowiecka, 1992 r. Kości wydobyte podczas ekshumacji zostały złożone do skrzyń-trumien, wykonanych nieodpłatnie przez Ukraińców. Fot. P. Wira. Ze zbiorów L. Popka.