Wola Ostrowiecka, 1992 r. Ułożone czaszki z ekshumacji szczątków ofiar ludobójstwa ukraińskiego z 30 sierpnia 1943 r. Fot. L. Popek.