Wola Ostrowiecka, 1992 r. Przy stosie kości długich wydobywanych z mogiły Leon Popek, prezes Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej, organizator ekshumacji. Fot. P. Wira. Ze zbiorów L. Popka.