Wola Ostrowiecka, 1992 r. Czaszka osoby dorosłej i fragmenty czaszek dziecięcych wydobytych z mogiły podczas ekshumacji. Fot. P. Wira. Ze zbiorów L. Popka.