Większość wydobytych w Woli Ostrowieckiej czaszek była rozstrzaskana uderzeniami maczug, obuchów siekier i młotów. Ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej.