Wola Ostrowiecka, 1992 r. Oczyszczanie i segregacja wydobytych podczas ekshumacji szczątków zamordowanych Polaków. Ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej.